HVA ER COACHING?

HVA
ER COACHING?

Coaching er en profesjonell samtale der Carl Axel som coach fasiliteter læring, utvikling og måloppnåelse hos kunden. Coaching handler om å frigjøre ressurser hos enkeltmennesket slik at vedkommende kan forfølge sine drømmer og leve med høy livskvalitet. Coaching er samtaler for å få til mer.

Shift Coaching hjelper deg å flytte deg fra A til B på den mest effektive og enkle måten som mulig. Shift Coaching tar utgangspunktet i denne formelen for effektivitet:

Effektivitet = Ditt potensial – indre motstand
Effektivitet for Carl Axel handler om mindre innsats, med mer resultater. I coachingsamtalene brukes metoder og verktøy som skal hjelpe kunden å avdekke sine egne tankemønster og vaner, med mål om å redusere indre motstand, og gjøre et SHIFT i kundens liv. Coaching handler om å “få til mer” enn du kan på egenhånd. Carl Axel ønsker å bidra til at du spiller deg selv god og øker din effektivitet slik at du kan få til mer, enten privat og på jobb.

Er du klar for å få til mer?