REFERANSER

Jeg har i løpet av det siste året hatt flere coachingtimer med Carl Axel,  hvor fokuset har vært personlige målsetninger og arbeidsrelaterte utfordringer. Carl Axel har med gode metoder og velformulerte spørsmål har hjulpet meg til ny innsikt og klarhet rundt min egen situasjon. Coachingen har gitt god fremdrift i å jobbe med egne målsetninger og retning, løse opp i «floker» som har oppstått og samtalene har bidratt direkte til gode livsvalg og måloppnåelse. 

Carl Axel oppleves som en varm og ekte person, og som skaper den gode tilliten man trenger for at slike samtaler skal bli givende og gode. I tillegg er han oppriktig interessert i fagområdet sitt og har gode metodeverktøy som han bruker som fundament for prosessen. Han får derfor mine varmeste anbefalinger.

Andreas Friis

Executive Director, Sustainability Hub Norway

Gjennom Shift Coaching har Carl Axel fasilitert samtaler for meg med meg selv. Personlig har dette vært en åpenbaring i forhold til hvor viktig mental trening er for produktivitet i hverdagen og god livskvalitet».

Herman Hildan

Managing Director Clarksons